FIP

 

De meest dodelijke ziekte onder de katten waar helaas tot op de dag van vandaag nog niets aan te doen is. Een kat kan binnen 14 dagen komen te overlijden aan de meest ongeneselijke, bizarre en pijnlijkste ziekte onder de katten...

FIP is een virusziekte die wordt veroorzaakt door een (gemuteerd) coronavirus. Dit feline coronavirus (FcoV) is in eerste instantie onschuldig en veroorzaakt alleen wat lichte diarree, echter als het muteert kan de ziekte FIP ontstaan. De meeste katten maken in hun leven weleens een infectie door met het coronavirus. Binnen sommige kattenpopulaties zijn zelfs 80-90% van de katten met antilichamen tegen het coronavirus gemeten (=seropositief voor het FcoV), deze katten zijn dus ooit in aanraking geweest met het coronavirus. 1 - 5 % van de seropositieve katten zal FIP kunnen ontwikkelen. 100 % van de katten die FIP krijgen gaan dood.

80-90% van alle katten is drager van het corona-virus! Dit opzicht is vrij onschuldig. Het gevaar zit hem in het feit dat het corona-virus om een (nog) onbekende reden muteert bij een aantal katten. Op het moment dat een kat FIP heeft is het ongeneeslijk en de kat zal binnen een zeer korte en slopende tijd komen te overlijden.

Tegen deze verschrikkelijke ziekte staan we allemaal machteloos, onze katten testen hierop heeft totaal geen zin..., FIP is niet te voorkomen, wij kunt er totaal niets tegen doen!!!

 

Vanuit internet: Artikel over FIP van VETINED

http://www.vetined.nl/news/67/show

Met als gebruikte:

Bronnen:

  1. Feline Infectious Peritonitis, Susan Little and Melissa Kennedy, Winn Feline Foundation, 2010
  2. FIP Update: Hope for the future, Clinician’s Brief, January 2013, p. 42, Capsule: Update on Feline Infectious Peritonitis, German A., In Practice, 34, p. 282-291, 2012.
  3. Nieuwe test voor FIP, Marieke Knies, dierenarts, KGA Magazine Katten, Gedrag & Welzijn, 11, november 2013.

 

Diagnose

Feline Infectious Peritonitis. FIP  

Oorzaak

Het Feline Corona Virus (FCoV) komt veelvuldig voor als het (goedaardige en zeer besmettelijke) Feline Enteric Corona Virus (FECV) dat zich in de darm bevindt. Het is waarschijnlijk dat in een klein aantal gevallen door nog onbekende oorzaak het goedaardige FECV (in de kat) muteert in het kwaadaardige Feline Infectious Peritonitis Virus (FIPV). Het ziektebeeld (laesies) van FIP wordt meer veroorzaakt door een ‘ongepaste’ immuunrespons op het virus dan door het virus zelf.

Kortom: om FIP te ontwikkelen is er een mutant van FECV  nodig (FIPV) nodig.

Van de met FECV besmette katten is en blijft ruim 90% of meer gezond. Slechts in een klein aantal gevallen leidt een FECV-besmetting tot FIP. Risicofactoren zijn daarbij: een hoge kat-dichtheid.

 Prevalentie

De besmettingskans met FECV is het grootst in multi-cat households, catteries en shelters. Na introductie van een FECV infectie stijgt de infectiegraad al snel tot 80-90%, tegenover 30-40% in de algemene katten populatie. In die omstandigheden (80-90% besmetting) wordt toch relatief zeer weinig (veel minder dan 10%) sterfte door FIP gezien over een langere periode (jaren), zelden meer.  

Sterfte door FIP wordt vooral gezien op de leeftijd van 6 maanden tot 2 jaar (hoogste frequentie op 10 maanden), maar komt zeker ook voor op oudere leeftijd.   

Klinisch beeld

Algemeen: gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, lethargie (toestand van volkomen ongeïnteresseerdheid en inactiviteit) en fluctuerende koorts die niet reageert op antibiotica. 

Wijdverspreid heftige ontstekingsreacties van bloedvaten (vasculitis) die kunnen leiden tot vrije vocht ophoping in de buik (dikke buik) en/of de borst (benauwdheid); we noemen dat natte FIP

Als de ontstekingsreactie (pyogranuloom) gelokaliseerd is in specifieke weefsel, zoals oog of nieren – in principe kan dat in bijna elk orgaan zijn, inclusief het zenuwstelsel – spreken we van droge FIP. Uiteindelijk worden meerdere organen aangetast en leidt de ziekte tot de dood.

Laboratorium

De waarde van laboratoriumdiagnostiek is beperkt. De (waarschijnlijkheid)diagnose wordt gesteld op basis van de combinatie van ziektebeeld / –verloop, antilichaam titer, biochemisch profiel, punctaat buik / thorax en hematologie; onderzoek, inclusief biopsie (histopathologie) postmortem (= na de dood verrichte autopsie) geldt als de meest betrouwbare diagnostiek. 

Er is geen test voor gezonde katten om de kans op ontwikkeling van FIP te bepalen.

Aanwezigheid van antilichamen in het bloed (alleen) is niet diagnose bepalend voor FIP, afwezigheid van antilichamen (alleen) sluit FIP ook niet uit! Aantonen van antigeen (virus zelf) heeft geen diagnostische waarde; testen maken geen onderscheid tussen FIPV en FECV.

Punctaat van vrij-vocht in buik en/of borst is (vaak, niet altijd) geel van kleur, heeft (vaak, niet altijd) een dradentrekkende consistentie en bevat veel eiwit. Bloed: o.a. hyperglobulinaemie, hyperbilirubinaemie en lymfocytose.  

Twee nieuwe(re) testen (c):

  1. Aantonen van het virus in macrofagen in buikpunctaat  dmv immunofluorescentie. Als het virus wordt aangetoond is de diagnose vrij zeker; wordt  het virus niet aangetoond, dan kan het nog steeds FIP zijn.
  1. Aantonen van het gemuteerde virus (FIPV) in het bloed via PCR. Deze test lijkt veelbelovend.

Behandeling

Palliatief (TLC).  Alles tijdelijk / weinig effectief. Prednison (remming ‘ongepaste’ immuunrespons).  

Antilichamen tegen FCoV / FIPV beschermen niet tegen FIP, kunnen FIP ook niet genezen; zij veroorzaken vrijwel zeker FIP.  Algemeen bouwt een kat geen blijvende weerstand op tegen FCoV; herbesmetting blijft mogelijk.  

Preventie: Er is een vaccin (Primucell® FIP van Pfizer) op de markt, maar er is geen consensus over de veiligheid en effectiviteit. Belangrijk is dat in de fokkerij er selectie plaats vindt op overall-disease resistance. Bovendien is hygiëne van groot belang bij het voorkomen / reduceren van FCoV besmetting. Detectie / verwijdering van chronische verspreiders van FECV kan plaats vinden middels PCR analyse (a). Minimalisering van stress!

Prognose

De ziekte is progressief en uiteindelijk (vrijwel zonder uitzondering) fataal. Een antilichamen titer zegt helaas niets over de prognose. 

Mutatie vindt vrijwel zeker plaats in de individuele kat. FECV leeft en vermenigvuldigt zich in de darmwandcellen en wordt uitgescheiden via de faeces.  De FIPV mutant leeft en vermenigvuldigt zich in bloedcellen (monocyten) en weefselcellen (macrofagen),  verspreid zich door het gehele lichaam en wordt zelden uitgescheiden via de faeces. Besmetting van FIP van kat op kat komt daarom niet voor of is op z’n minst zeer zeldzaam!